Jazyk/language
EcoBest - revoluční produkt 21. století!
Certifikace, ocenění a testy
Přístroj EcoBest byl testován v laboratořích Diagnostic Medicine, College of Medicine v Seoulu a v Německu v biotechnologickém institutu Hygiene Nord GmbH v Greifswaldu a v Ústavu pro státní kontrolu biopreparátú a léčiv. Podle nových nařízení EU (Products newly within scope of the EU Biocides Regulation 528/2012 (EU BPR)) tzv. "INSITU" generování biocidů podléhá těmto pravidlům pouze "precursor" (v případě EcoBestu čistá stolní sůl). Zákazník, který zakoupí zařízení EcoBest by měl dodržet v souladu s ustavením těchto pravidel dodávky od prověřeného dodavatele precursoru (čisté soli).